МЕНЮ
Your Cart

Ас.Д-р Цветан Желев

  

 

Биография

Д-р Цветан Желев завършва Медицински университет "Проф. д-р. Параскев Стоянов"- гр.Варна през 2007г.. Обект на неговите интереси са конвенционалната и по-специално инвазивна кардиология. Със завършването си той е със задълбочени познания и умения в областта на кардиологията и инвазивната диагностика и лечение на сърдечно-съдовите заболявания.

От ноември 2007г. - до този момент работи като кардиолог във втора кардиологична клиника  по обща и инвазивна кардиология на МБАЛ "Св.Марина" Варна

От февруари 2008г до октомври 2008г . специализира кардиология в болница Hadassah, Jerusalem, Израел

През м.12.2014г. придобива специалност по кардиология

През м.08.2015г. придобива субспециалност по инвазивна кардиология.

От 2017г – асистент към катедра Вътрешни болести, специалност-кардиология

От юли 2018г- Докторант към катедра Вътрешни болести, специалност-кардиология с тема на научния труд : Съпровождаща каротидна патология при сърдечна инвазивна диагностика"

Проведени курсове по:

- Доплерова сонография

-Ехокардиография- фундаментално и експертно ниво, трансторакална, трансезофагиална, стрсехокардиография.

До този момент Д-р Желев има множество посетени научни форуми и конгреси в страната и чужбина. Участие с доклад на международен форум. Участие с постер на национален и международен форум.

През м.06.2020г-завършва Магистратура ''Здравен мениджмънт и медико-социални грижи ,,

От декември 20015г. - до този момент работи и като кардиолог в доболничната помощ с амбулаторна практика с над три хиляди пациенти в Медицински Център Младост- Аспарухово -Варна.

Контакти:

Гр.Варна, квартал Аспарухово, бул.Народни будители 7, (медицински център Аспарухово), ет.2, кабинет 4

Тел: 052 373900

Мобилен: 0899 089540   

                МБАЛ „Св.Марина“ ЕАД ( Терапия ), ет.8, клиника по интервенционална кардиология

                  Тел: 052 978551  

                                              

 

 

Мнения от пациенти

Сайта на Кардиолог-Варна използва БИСКВИТКИ (cookies) Като продължавате да използвате сайта, без да променяте настройките, Вие се СЪГЛАСЯВАТЕ с използваните от нас cookies.